top of page
ABSR-International-color-orange.png
ABSR23-International-Flyer-Sunset-A4-no-text_edited.jpg

ABSR-stressinhallinta ohjelmat ovat kahdeksan viikon kursseja, jotka on suunniteltu tasapainottamaan stressiä, mikä aiheutuu useista erilaisista stressitekijöistä. Ohjelmassa yhdistyvät käytännölliset meditatiiviset harjoitukset ja eurytmiset liikeharjoitukset, jotka pohjaavat kahdeksankertaisen polun tasoihin.

Kurssin on kehittänyt lääketieteen tohtori Harald Haas ja eurytmisti Theodor Hundhammer, tukeakseen ihmisiä joilla esiintyy:

  • Hajamielisyyttä

  • Hermostuneisuutta ja ahdistusta

  • Itsensä epäilyä ja burnoutia

  • Yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta

  • Riippuvuuksia ja addiktioita

  • Pakkomielteitä ja päättämättömyyttä

  • Pakkomielteisiä ajatuksia

Kurssiohjelman rakenne ja sen kokonaisvaltainen lähestymistapa auttaa sinua löytämään rauhaa ja saamaan uutta voimaa ja iloa elämään. Ohjelmassa yhdistyvät yksinkertaiset huomionsuuntaamisharjoitukset, keholliset harjoitteet ja oman toiminnan havainnointi.

8 viikkoa kestävällä ABSR:lla on suora vaikutus kykyymme tasapainottaa itseämme. Työskentelemme toiminnallisten meditatiivisten harjoitusten ja eurytmian parissa, jotka auttavat meitä rakentamaan siltaa korkeamman minuutemme ja arkiminämme välille. Kun olemme yhä enemmän kosketuksissa omaan todelliseen itseemme, hermostomme pääsee lepäämään ja saamme paremmaan otteen elämästämme. Pystymme suuntaamaan toimintaamme merkityksellisiin asioihin yhä enemmän ja säilyttämään oman voimamme myrskyjen edessä. Pääsemme luomaan hyvää “ympäristöä” yhdessä, jossa meidän kaikkien on hyvä elää ja olla!

 

Steiner antoi tietoisuusharjoituksia luentosarjassaan Hermostuneisuus ja minuus, joilla voimme luoda sisäistä tasapainoa ja terveyttä. Näihin harjoituksiin on yhdistetty yksinkertaisia eurytmiaharjoituksia, jotka antavat toiminnallisen vastineen tietoisuusharjoituksille ja antavat kehollemme mahdollisuuden auttaa meitä taistelemaan stressiä vastaan. 

 

60 minuutin verkkotapaamisissamme jaamme edellisen viikon kokemuksiamme pienryhmissä, käymme läpi tulevan viikon teeman ja siihen sisältyvät lyhyet eurytmia- ja arkiharjoitukset. Harjoitukset eivät vaadi isoa tilaa eikä erityisiä vaatteita tai asusteita. Päivittäiset harjoitukset kestävät 15 minuuttia ja niitä tehdään itsenäisesti 5 päivänä viikossa.

Koulutus toteutetaan suomenkielellä ja pienryhmäkeskusteluissa on mahdollisuus ryhmäytyä suomen-ja ruotsinkielisiin, jotta kaikki pääsevät ilmaisemaan itseään omalla äidinkielellään. 

 

[i]      Steiner, Rudolf. Overcoming Nervousness. Lecture from 11.1.1912. GA 143

https://www.antropos.fi/kauppa/hermostuneisuus-ja-minuus-neuvoja-ja-harjoituksia-elaman-ja-sielunvoimien-seka-minuuden-vahvistamiseksi/

ABSR-ohjelmat

  • ABSR 1 -peruskurssi sisältää kaiken mitä tarvitset onnistuneeseen stressinhallintaan. Opi tasapainottamaan itseäsi 7:llä käytännöllisellä harjoituksella ja niitä vahvistavilla 15 minuutin eurytmiaharjoituksilla.

  • ABSR 2 -jatkokurssi käy moduulit läpi käänteisessä järjestyksessä. Käytännölliset harjoitukset pysyvät ennallaan, eurytmiaharjoitukset ovat uusia, sisältäen muun muassa planeetta eleet, ja harjoitusten teoreettiseen taustaan ​​tutustutaan lisää.

  • ABSR 3-loppukurssi käy läpi moduulit jälleen alkuperäisessä järjestyksessä. Käytännölliset harjoitukset pysyvät samoina, mutta ne yhdistetään nyt elämän prosesseihin, mikä syventää harjoittelua, ja eurytmiaharjoitukset ovat taas uusia ja entistä taiteellisempia.

Seuraavaksi alkavat ohjelmat

ABSR2- ohjelma zoomin kautta (etä) alkaen 26.2.2024

Päivämäärät: Maanantaisin 26.2.2024 - 29.4.2024 (ei tapaamista 25.3.2024)

Aika: 18.00-19.00

Hinta: 129 euroa per henkilö tai 500 euroa per organisaatio

Opettajat: Eurytmiaopettajat ja ABSR-ohjaajat Jonna Kankkonen ja Tove Slätis

Ilmoittautuminen: jonnakankkonen@gmail.com

Tämä ohjelma sopii myös uusille tulokkaille!

bottom of page