top of page

Käsi

Rudolf Steiner

Vapaa suomennos 26.8.1923 luennosta

"Se, joka ymmärtää kämmenen, on oltava tietoinen siitä, ettei sitä ole luotu ainoastaan pysymään aloillaan tai katselun kohteeksi. Sormet ovat varsin merkityksettömät silloin, kun ne ovat toimettomat. Ne saavat merkityksensä vasta silloin, kun ne tarttuvat asioihin, ja kun niiden passiivisuus muuntuu liikkeeseen. Sormien rakenteellinen muoto paljastaa niihin sisäänrakennettuna olevan luonnollisen liikkeen. Samaa voidaan sanoa myös ihmisestä suurempana kokonaisuutena. Se mitä kutsumme eurytmiaksi, on ainoastaan keino, jolla ihminen voi löytää terveellisen ilmaisunsa liikkeen kautta."

EURYTMIASTA

Eurytmia on liiketaidemuoto, jonka on alunperin luonut ja kehittänyt Rudolf Steiner yhteistyössä Lori Mayer Smithin kanssa 1900-luvun alussa. Se on taidetta, joka yhdistää tietoisen läsnäolon liiketaiteeseen hyvin nykyaikaisella tavalla.

Eurytmia visioidaan näkyväksi lauluksi tai puheeksi. Jokainen sävel musiikissa tehdään näkyväksi kuten myös jokainen äänne tehdään näkyväksi puheessa. Eurytmiaa voidaan esittää täydessä hiljaisuudessa, elävään puheeseen tai elävään musiikkiin.

Puhuttaessa eurytmiasta näkyvänä lauluna, voidaan sitä kutsua liikkeen taiteeksi samaantapaan kuin voidaan kutsua musiikkia sävelten taiteeksi. Mitä on musiikki? Sävelet muuntuvat musiikiksi kun yksi sävel johtaa sisäsyntyisesti toiseen säveleen. Musiikkia siis voidaan oikeastaan kuvailla intervallien taiteeksi. Kahden sävelen välinen tila on täynnä elämää ja se eletään läpi eurytmiassa. Eurytmiassa teemme sävelet näkyviksi, jotta voimme liikkua yhdestä sävelestä seuraavaan säveleen ja tuntea niiden väliin jäävä tila. 

 

Äänne-eurytmiassa liikkeemme perusta on äänihuulten ja sitä ympäröivien elinten liikkeet ihmisen puhuessa. Kaikilla äänteillä on niille ominainen muoto, liike ja dynamiikka. Ennen kuin lausut ääneen "A" voit tuntea, kuinka ääntä edeltää liike. Tämä ilmiö tehdään liikkeellisesti näkyväksi äänne-eurytmiassa. Keho on välittäjänä liikkeelle ja jotta saamme eri äänteet näkyvästi erilaisiksi, meidän tulee käyttää laadullista tietoisuuttamme ja tunnustella läpi jokaista äännettä liikkuessamme sen kanssa.

Eurytmiaa tehdään myös terapeuttisiin tarkoituksiin ja on yksi taideterapioista, joita antroposofinen lääkäri voi määrätä hoitona. On olemassa myös itsehoidollinen eurytmiamuoto, jota jokainen voi käyttää itsensä parantamiseen ja elinvoiman palauttamiseen nimeltä Vitaali Eurytmia. Vitaali Eurytmia on hoitavaa liikettä, jolla vaikutetaan itseohjautuvuuteen, itseluottamukseen ja omien voimavarojen kehittämiseen. Se edesauttaa ihmistä muuntamaan kroonisen stressin, lihasjännityksen, jäykkyyden ja ärtyneisyyden energiaksi, tyyneydeksi, henkiseksi avoimuudeksi, joustavuudeksi ja dynaamisuudeksi.  

Steiner-kouluissa opetetaan eurytmiaa, jotta voidaan antaa lapsille liikeharjoituksia, jotka tukevat heidän persoonallista kehitystään ja muiden oppiaineiden sisältöjen oppimista. Pienille lapsille eurytmia on sadun ja leikin maailmaa, kun taas varttuneemmilla lapsilla se haastaa koordinaatiota, tarmoa, keskittymiskykyä ja sosiaalista yhteistyötä.

bottom of page